2013 Årsrapport

Nøkkeltall

Ferd

         
Tall i NOK mill. 2013 2012 2011 2010 2009

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 24 300 19 600 16 100 17 000 15 000
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 100% 91% 89% 92% 99%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 25% 23% - 4% 15% 27%
           
Ferd AS selskapsregnskap Resultat 2013 2012 2011    
Driftsinntekter 5 411 3 937 -281    
Driftsresultat 5 233 3 740 -459    
Årsresultat  4 986 3 629 -380    
           

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 5 516 4 388 4 160    

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern