2013 Årsrapport

Styret

Ferd AS eies av Ferd Holding AS og styret i Ferd Holding AS er nærmere beskrevet under Presentasjon av styret og Eierstyring og selskapsledelse.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern