2013 Årsrapport

Capital

Ferd Capital investerte i Servi Group og Interwell gjennomførte en "add-on"-investering i 2013

Hovedpunkter 2013

 • Ferd Capital investerte i Servi Group og Interwell gjennomførte en "add-on"-investering i 2013
 • Eierskifte i Aibel ble gjennomført og partnerskapet med Ratos etablert.
 • Ferd Capital solgte sine eierandeler i Help Forsikring og Napatech A/S ble notert på Oslo Børs.
 • Selskapene i porteføljen leverte jevnt over gode resultater og god avkastning for Ferd.

Eierskifte i Aibel ble gjennomført og partnerskapet med Ratos etablert

Marked
Globalt var det makroøkonomiske klimaet roligere i 2013 enn i 2012. De europeiske markedene stabiliserte seg og markedet i USA viste tegn til bedring. Deler av norsk økonomi viste derimot enkelte svakhetstegn, blant annet ved at boligprisene flatet ut og det ble lavere vekst på grunn av oppbremsing i oljesektoren. Olje- og gassrelaterte næringer gjorde det derfor svakere i 2013, mens andre sektorer opplevde en mer blandet utvikling.

Ferd Capital opplevde også i 2013 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper
2013 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:  

 • En viktig milepæl for Aibel ble oppnådd ved at dekket på Gudrun plattformen ble levert på tid, kvalitet og HMS. Videre viste Statoil fornyet tillitt gjennom å innfri opsjoner på vedlikehold og modifikasjonsrammeavtalen. Samtidig er markedet utfordrende for Aibel gjennom at en rekke feltutviklingsprosjekter ble tildelt til internasjonale aktører samt at Statoil ønsker å redusere volum i rammekontraktene. Dette medfører at Aibel må tilpasse ressursbase og fokusere på å øke konkurransekraft.
 • Elopak investerte i 2013 betydelige beløp i å etablere EloBrick som eget forretningsområde, med tilhørende organisasjon og produksjonsfasiliteter.
 • TeleComputing har også i 2013 lykkes med å fornye mange viktige kontrakter, samtidig som mange nye kunder har kommet til. Dette resulterer i en ordrebok som ved utgangen av 2013 er høyere enn noen gang tidligere.
 • Mestergruppen har en omfattende forbedrings- og vekstagenda, og som et ledd i å styrke organisasjonen ble Mikkel Sandvik ansatt som ny administrerende direktør. Til tross for et svakt marked, lyktes Mestergruppen i å forbedre normalisert EBITDA sammenlignet med 2012.
 • Interwell hadde nok et år med betydelig organisk omsetningsvekst (52 prosent), hovedsakelig drevet av en vellykket internasjonal satsing. Selskapet har samtidig hatt en god utvikling på teknologisiden gjennom å tilføre, samt utvikle ny teknologi som skal være med å legge grunnlag for fremtidig vekst.
 • Swix fortsatte satsningen på å øke omsetningen utenfor Norge og overtok i 2013 salg og distribusjon av Swix-produkter i Sverige. Swix valgte også å ikke forlenge sponsoravtalen med Norges Skiforbund og inngikk i stedet en langsiktig sponsoravtale med Norges Skiskytterforbund.
 • Servi kom inn i Ferd Capitals portefølje i juli og har fortsatt den positive utviklingen gjennom 2013, primært drevet av sterk vekst i rigg- og marinesegmentet.

Transaksjoner
Ferd Capital kjøpte i juli 100% av aksjene i Servi Group, markedslederen innenfor hydrauliske løsninger og systemer til norsk offshore industri. Ferd Capital kjøpte selskapet av det svenske industriselskapet PMC Group, som igjen eies av det svenske oppkjøpsfondet Segulah III.

Ferd Capitals eierandel i Help Forsikring ble i mai solgt til ARAG SE. Napatech A/S ble i desember notert på Oslo Børs, og Ferd Capital’s eierandel etter børsnotering er ca. 22%.

Ferd Capital leter aktivt etter "add-on"-investeringer til eksisterende porteføljeselskaper og tidlig i 2014 økte Interwell sin eierandel i brønnteknologiselskapet Vosstech fra 33% til 66%.

Organisasjon
Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 9 ansatte som alle har variert erfaring fra Ferd og fra tidligere stillinger, og som alle kan bekle ulike roller under utførelsen av prosjekter knyttet til evaluering av nyinvesteringer og i eierfasen av våre porteføljeselskaper.

Fremtidsutsikter
Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2014 og i årene etter.

Samtidig har Ferd har betydelig investeringskapasitet og vil legge stort vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som "add-ons" til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern