2013 Årsrapport

Sosiale Entreprenører

I vår investeringsstrategi sier vi at sosialt entreprenørskap må løse et samfunnsproblem samtidig som det må være en sannsynlighet for økonomisk bærekraft på sikt


Hovedresultater i 2013

 • Forskerfabrikken holdt over 100 sommerskoler.
 • Trivselsleder er å finne på 1 000 skoler i Norge, Sverige og Island.
 • Pøbelprosjektet totalt har nådd 1 246 ungdommer.
 • Aball1 har i 2013 blitt lansert i England gjennom Premier League.
 • Kjør for livet har svært gode dokumenterte sosiale resultater der de har etablert seg.
 • Forandringsfabrikken har i året som har gått bekreftet sin posisjon ved å bidra til ny Barnevernsmelding.
 • Vi har invitert til "Åpent hus" 6 ganger.  Dette er et 2 timers møte i Ferds lokaler på Lysaker, hvor hvem som helst kan komme og møte oss, stille spørsmål og få enkel rådgivning om veien videre.
 • I november foretok FSE en rundreise i Norge med 9 stopp.
 • VelFERDkonferansen ble avholdt med 320 deltakere.
 • Epleslang vant konkurransen Årets Sosiale Entreprenør.
 • Lyk-z og døtre, Årets Sosiale Entreprenør 2012, ble tatt opp i porteføljen.
 • VelFERDskolen gjennomførte 3 samlinger.
 • Vista Analyse gransker alle porteføljebedriftene og viser til betydelig samfunnseffekt.
 • Pøbelprosjektet og Trivselsleder ble tatt opp som Ashokafellows.
 • 3 av våre porteføljeselskaper har nådd sine mål om økonomisk bærekraft: Ungt Entreprenørskap, Unicus og Gatemagasinet Asfalt. Disse går ved årets utløp over i Alumniporteføljen.

Forskerfabrikken holdt over 100 sommerskoler.

Markedet
Antall forespørsler har tatt seg opp fra 243 i 2012 til over 400 i 2013. Antall henvendelser via søknadsskjemaet har nesten doblet seg. Direktehenvendelser på mail og telefon har også økt betydelig. For å øke tilgjengeligheten gjennomfører FSE "Kaffeprat med FSE" for å kunne informere og dele kompetanse med flere av de som ellers kun hadde fått avslag på telefon. Med denne aktiviteten kan FSE overføre kompetanse til langt flere og dette vil videreføres i 2014.

Ansatte i FSE og styreleder i Ferd er aktive foredragsholdere inn mot det offentlige og næringslivet. Hovedbudskapet er å synliggjøre at investering i sosialt entreprenørskap er god investering.

FSE har en offensiv satsning på sosiale medier og benytter i stor grad nettsider, facebook og twitter som kommunikasjonskanaler.

Pøbelprosjektet totalt har nådd 1 246 ungdommer.


Porteføljen
Formelt har FSE eksistert i 4 år ved utgangen av 2012. Forretningsområdet har i løpet av disse årene fått etablert og testet ut sin arbeidsform, evaluert underveis og korrigert.

Den aktive del av porteføljen består ved årsskiftet av 8 sosiale entreprenører.

Kun 1 ny virksomhet er tatt opp i 2013; Lyk-z og døtre. De ble Årets Sosiale Entreprenør i 2012 og jobber med ungdom for bevisstgjøring av egne valg og muligheter.

Vi opplever en tydelig forbedring i søkere til vår årlige konkurranse Årets Sosiale Entreprenør. Årets Sosiale Entreprenør i 2013 ble Epleslang. De er et selskap som tilbyr å plukke epler fra hager hvor eplene ellers ville blitt hengende på trærne. Arbeidskraften er mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemming. De produserer Oslos beste eplemost – for øvrig hos en annen sosial entreprenør; Abildsø Gård i Oslo. 

Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egen ben i løpet av en 3 – 6 års periode. Porteføljen har nå utviklet seg slik at vi ved årsskiftet etablerer Alumniporteføljen for de som har nådd målet om økonomisk bærekraft. De som går over i ny fase beholder kontakten med selskapet og nettverket. FSE vil fortsette å følge virksomhetene for å følge med på utvikling og sosial effekt.

 • Gatemagasinet Asfalt går med overskudd. De har faktisk så solid økonomi at de selv har investert i en annen sosial entreprenør: Nyetableringen Gatejuristen i Stavanger.
 • Unicus, det unike konsulentselskapet som kun ansetter folk med Asperger syndrom, leverer så gode resultater at de også klarer seg selv.
 • Ungt Entreprenørskap er den tredje fra porteføljen som går over i Alumniporteføljen. De har skalert gjennom perioden, og er landsdekkende for lengst. De er på mange måter vår beste forlengede arm ut til den oppvoksende generasjon entreprenører gjennom sine gode programmer for barn og unge.

Organisasjon
Styret i Ferd Holding har satt av inntil 25 millioner kroner årlig til arbeidet med sosialt entreprenørskap. I 2013 ble det brukt NOK 10,7 mill. (2012: NOK 11,6 mill.) på porteføljen og NOK 4,5 mill. (2012: NOK 7 mill.) til aktivitetsskapende arbeid for å fremme sosialt entreprenørskap i Norge. 2,8 årsverk er ansatt i FSE. I tillegg bidrar ansatte fra Ferds øvrige forretningsområder og datterselskap med sin kompetanse ved å dedikere sin tid til styrearbeid og annen oppfølging av de sosiale entreprenørene. Annen supplerende ekstern kompetanse kommer fra våre Pro Bono partnere kommunikasjonsbyrået Leidar Creative AS og Advokatfirmaet Schjødt.

FSE har valgt en smal innretning for hva som går inn under definisjonen sosialt entreprenørskap. I vår investeringsstrategi sier vi at sosialt entreprenørskap må løse et samfunnsproblem samtidig som det må være en sannsynlighet for økonomisk bærekraft på sikt. FSE har definert barn og unge som sitt prioriterte felt for investering.

Fremtidsutsikter
For første gang er det publisert en beregning over den samfunnsøkonomiske gevinsten fra vår portefølje. Dette markerer et faglig kvantesprang for oss. Vi har siden oppstart dokumentert den kvantitative utviklingen av porteføljen. Dette har gitt oss en god oversikt over antall unge som nås, hvordan skaleringen av virksomhetene har utviklet seg og ikke minst hvordan økonomien i virksomhetene har vokst, stagnert eller manglet. Vista Analyse har nå imidlertid bidratt til å gi oss tall for samfunnets produktivitetsgevinst ved å få en enkelt ungdom ut av NAV systemet og tilbake på sporet.  For øvrig er det gjort et stort og til dels banebrytende arbeid innen måling av effekt som også gir seg utslag i at vi blir spurt om å dele våre erfaringer med investorer i andre land. Vi ønsker å være trygge på at våre entreprenører bidrar til sosiale resultater. Forskningen vil hjelpe oss med å vite hva som faktisk gir slike resultater.

I året som kommer vil vi fortsette å ta en rolle hvor vi inviterer flere til å delta i miljøet for Sosialt Entreprenørskap. Miljøet trenger investorer og støttespillere, være seg direkte til virksomhetene eller ved å etablere fond eller andre konstellasjoner.

Les mer om Ferd Sosiale Entreprenører og deres portefølje her.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern