2013 Årsrapport

Invest

2013 var et sterkt børsår for de nordiske børsene

Hovedpunkter 2013

  • Meget gode børser i 2013
  • Ferd Invest klarte igjen å oppnå en meravkastning i forhold til børsen
  • Fortsatt stor grad av optimisme inn i 2014

Marked
2013 var et sterkt børsår for de nordiske børsene.  De nordiske børsene steg med mellom 46 % (Helsinki) og 23 % (Oslo Børs) i norske kroner. Svekkelsen i norske kroner var den viktigste årsaken til at de øvrige nordiske børsene ga oss en høyere avkastning enn Oslo Børs i 2013.

Med unntak av enkelte "emerging markets" var det en god utvikling i, eller kanskje heller mangel på tilbakeslag i økonomiene. USA reetablerte seg som den globale vekst-motoren og det ser ut til at bunnen ble nådd i de fleste EU land i løpet av året. I det hele tatt var 2013 i stor grad et år hvor investorene kunne stryke mye fra sine "bekymringslister", og dermed var villige til å prise aksjene høyere. Dette kom tydelig frem ved det faktum at det hovedsakelig var multippelekspansjon og ikke inntjeningsvekst som slå bak de stigende kursene.

Den gode avkastningshistorikken til Ferd Invest ble ytterligere forsterket gjennom 2013

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invest sin portefølje steg i løpet av 2013 med 41,2 %, noe som var 2,7 % bedre enn vår referanseindeks. Den gode avkastningen ble først og fremst oppnådd gjennom at vi i stor grad unngikk å gjøre dårlige investeringer i 2013.

Vår største post gjennom 2013, Opera, steg med 163 % i 2013. Sammen med Autoliv, Novozymes og Transmode, var Opera den viktigste bidragsyteren til nok et godt år for Ferd Invest.

Den gode avkastningshistorikken til Ferd Invest ble ytterligere forsterket gjennom 2013. De siste syv årene har porteføljen oppnådd en betydelig meravkastning i forhold til gjeldende referanseindekser. Vår portefølje har slått markedet med hele 52 % siden 31.12.06.  

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 5 mrd. Investeringene er fordelt på de tre Skandinaviske børsene, i tillegg til Helsinki børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Opera, TDC, Autoliv, Novo Nordisk og Nokian Tyres. Disse investeringene utgjorde ca. 35 % av porteføljen ved årsskiftet. Vår referanseindeks er MSCI Nordic Mid Cap Index.     


alt

Stor grad av optimisme inn i 2014

Organisasjonen
Det er i dag tre ansatte i Ferd Invest. Det har ikke vært noen endringer i organisasjonen i Ferd Invest i løpet av 2013.

Fremtidsutsikter
Den gryende optimismen vi beskrev ved inngangen til fjoråret har blitt ytterligere forsterket gjennom 2013. Det sies at et "bull" marked vokser på en vegg av bekymringer. I så fall har denne veggen blitt langt mindre solid i løpet av 2013. Dette gjør oss noe bekymret for potensialet for ytterlige børsoppgang i 2014.  

Uavhengig av utviklingen på børsen, skal Ferd Invest skape meravkastning gjennom valg av enkeltaksjer. Vi går inn i en fase nå hvor det blir stadig vanskeligere for selskapene å tilfredsstille de inntjeningsforventningene som ligger til grunn. Har man evne til å finne de selskapene som klarer dette, tror vi også 2014 kan bli et hyggelig år for Ferd Invest.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern